nebraska high school lacrosse

Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Tue 04/02/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Omaha, Northstar Foundation 6:00p 7:30p  >Boys JV HS Lacrosse> NorthStar JV JV Game Sarpy County JV   KK 
6:00p 7:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Millard West JV JV Game NorthStar JV   CI 
Omaha, Westside High School 6:00p 8:00p  >Boys HS Lacrosse Varsity> Westside Varsity Game Lincoln   JP 
8:00p 9:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Westside JV JV Game Lincoln JV   JP 
 Wed 04/03/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Omaha, The Meadows 6:00p 7:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Cobra JV JV Game Elkhorn United JV   TT 
 Fri 04/05/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Papillion, Papillion LaVista HS 6:00p 8:00p  >Boys HS Lacrosse Varsity> Sarpy County Varsity Game Burke   CH 
 Sat 04/06/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Omaha, Burke Stadium 5:00p 6:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Burke JV  JV Game Creighton Prep Blue   CH 
Omaha, Leahy Stadium 6:00p 7:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Creighton Prep White JV Game Westside JV   NC 
 Sun 04/07/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Omaha, Buell Stadium (MS) 5:00p 7:00p  >Boys HS Lacrosse Varsity> Millard West Varsity Game Cobra   TT 
7:00p 8:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Millard West JV JV Game Cobra JV   TT 
Omaha, Burke Stadium 2:00p 4:00p  >Boys HS Lacrosse Varsity> Burke Varsity Game West Des Moines    
4:00p 5:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Burke JV  JV Game West Des Moines JV   CH 
Omaha, Westside High School 11:00a 1:00p  >Boys HS Lacrosse Varsity> Creighton Prep Varsity Game Waukee   JSH 
1:00p 2:30p  >Boys JV HS Lacrosse> Creighton Prep Blue JV Game Waukee JV   JSH 
2:30p 4:30p  >Boys HS Lacrosse Varsity> Westside Varsity Game Waukee   LH 
4:30p 6:00p  >Boys JV HS Lacrosse> Westside JV JV Game Waukee JV   LH